کارفرمایان

صنایع نفتی و پتروشیمی

توربین ماشین خاور میانه – پتروشیمی جم – پشتیبانی ساخت و کالای نفت تهران – تامین کالا – مپنا - داتیس – ایدام - صنایع دفاع  

صنایع ریلی

راه آهن – ایریکو – مترو – ترنست – پلور سبز – هستیا – قطار سبز – سیناد ریل – پردیس ریل

صنایع هواپیمایی

مرکز تحقیقات هواپیمایی و صنایع دفاع

صنایع خودرو

ایران خودرو – سایپا – مرتب – تاو – سازه گستر – ایساکو – برازش – فهامه – دانا بسپار– کوشش رادیاتور – تهران فاژه – سازمند – شایان کاو – بهنگاه آفرین – پارس بهین سیستم

صنایع دفاعی

پژوهشکده خودرویی – تحقیقاتی مترو و مرکز تحقیقات صنایع دفاع

صنایع ماشین سازی

میثاق پارس – جهان بخار – آموده – نورانی – صدر آسیا – مهرسازان – نیکو تکساز – شیرزاد – ایران صاواتو – طوس – تراک ماشین – حجامی – کاوا ماشین – ایمن پخش – ایده آل

صنایع نیوماتیک

هوای فشرده پارس – تاف

صنایع هیدرولیک

پرس ایران – ایروانی – هیدروک

صنایع پزشکی و توان بخشی

توان همگام – ژانر – نیکزاد - نیکنام