با سلام  و احترام  خوانندگان محترم از اينکه برای اين خبر نامه وقت صرف مي کنيد صميمانه سپاسگزاریم شایان ذکر است که این خبر نامه ( با یاری خدا ) به صورت مستمر در ابتدای هر ماه در قسمت خبرنامه وبسایت قرار می گیرید. تا درود خبر نامه بعدی ، بدرود  با تشکر و احترام  شرکت آبا نما نگار read more →

با سلام  و احترام  خوانندگان محترم از اينکه برای اين خبر نامه وقت صرف مي کنيد صميمانه سپاسگزاریم شایان ذکر است که این خبر نامه ( با یاری خدا ) به صورت مستمر در ابتدای هر ماه در قسمت خبرنامه وبسایت قرار می گیرید. تا درود خبر نامه بعدی ، بدرود  با تشکر و احترام  شرکت آبا نما نگار read more →

با سلام  و احترام  خوانندگان محترم از اينکه برای اين خبر نامه وقت صرف مي کنيد صميمانه سپاسگزاریم شایان ذکر است که این خبر نامه ( با یاری خدا ) به صورت مستمر در ابتدای هر ماه در قسمت خبرنامه وبسایت قرار می گیرید. تا درود خبر نامه بعدی ، بدرود  با تشکر و احترام  شرکت آبا نما نگار read more →

با سلام  و احترام  خوانندگان محترم از اينکه برای اين خبر نامه وقت صرف مي کنيد صميمانه سپاسگزاریم شایان ذکر است که این خبر نامه ( با یاری خدا ) به صورت مستمر در ابتدای هر ماه در قسمت خبرنامه وبسایت قرار می گیرید. تا درود خبر نامه بعدی ، بدرود  با تشکر و احترام  شرکت آبا نما نگار read more →

03 Feb 2015
February 3, 2015

کارفرمایان جدید

0 Comment

با افتخار به اطلاع می رساند که « پالایشگاه نفت اصفهان » و  «پالایش گاز سرخون و قشم » نیز به لیست کارفرمایان شرکت آبا اضافه شدند. همچنان در خدمت گذاری حاضریم  read more →