مقدم بازدید کنندگان محترم از غرفه این شرکت در ششمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان از تاریخ : ۱۵ الی ۱۸ آذرماه ۱۳۹۳ را گرامی می داریم

آدرس: اهواز- نمایشگاه بین المللی خوزستان سالن فجر- غرفه۴۵۰

http://www.ahwazfair.net/fa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *