مقدم بازدید کنندگان محترم از غرفه این شرکت در ششمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان از تاریخ : ۱۵ الی ۱۸ آذرماه ۱۳۹۳ را گرامی می داریم

آدرس: اهواز- نمایشگاه بین المللی خوزستان سالن فجر- غرفه۴۵۰

http://www.ahwazfair.net/fa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>